واکاوی آمارهای گرد و غبار در استان بوشهر در سال‌های 2014-2000
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (367 K)
نویسندگان
چکیده
پدیده گردوغبار از جمله تغییرات اقلیمی‌است که در چند سال اخیر از سیر طبیعی خود خارج شده و ما شاهد تعداد وقوع آن در مناطق مختلف جهان از جمله ایران هستیم. کشور ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به کشورهای بیابانی مجاور خود هر ساله با این پدیده به طور متوالی روبه رو می‌شود. این پدیده در غرب ایران و بویژه جنوب غرب بسیار شایع بوده است. استان بوشهر در جنوب غرب ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به بیابان‌های کشورهای همسایه از جمله مناطقی است که هر ساله با رخداد این پدیده مواجه است. نتایج آماری بیانگر بیشینه رخداد گرد و غبار استان بوشهر طی سال‌های 2008 و 2003 می باشد. در مقیاس فصلی، فصل تابستان و بهار و در مقیاس ماهانه ماه‌های جولای، می و ژوئن و در مقیاس ساعتی بیشترین رخداد پدیده گرد و غبار در ساعت 15.30 بعدظهر به وقت محلی ثبت شده است. بررسی گرد و غبارهای شدید مقیاس‌های مختلف زمانی با کمی اختلاف از شرایط کلی رخداد این پدیده در استان بوشهر پیروی می‌کند. چرا که در مقیاس ماهانه فراوانی بالای ماه مارس برای بیشتر ایستگاه‌های منتخب در سطح استان بوشهر قابل مشاهده است. از نظر مکانی، بیشترین رخداد گرد غبار در این استان در نیمه غربی آن مشاهده می‌شود و با حرکت به سمت شرق منطقه، از میزان گرد و غبار کاسته می‌شود. در این استان بندر دیر، بوشهر و جم جزء کانون‌های بحرانی رخداد گرد و غبار هستند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله