بررسی تاثیر خطر پدیده گرد و غبار بر کاهش تولیدات گیاهی در غرب کشور
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (328 K)
نویسندگان
چکیده
تولیدات کشاورزى اعم از محصولات زراعى و باغی به‌خاطر تأمین اساسى‌ترین کالاهاى مورد نیاز بشر یعنى مواد غذائى حائز اهمیت است. عوامل محیطی و ژنتیکی تولیدات گیاهی را تحت تاثیر قرار می‌دهند. عوامل محیطی به دو دسته عوامل مفید و عوامل زیان‌آور تقسیم می‌شوند. از جمله عوامل محیطی زیان‌آور اثر گذار بر رشد و عملکرد گیاهان که خسارات زیادی را درپی دارد می‌توان به پدیده گرد و غبار اشاره کرد. از آثار مخرب گرد و غبار بر پوشش گیاهی می‌توان به کاهش فتوسنتز، افزایش تنفس، افزایش دمای برگ، انسداد روزنه‌ها، کاهش هدایت روزنه‌ای و درنهایت کاهش رشد اشاره کرد که در تحقیقات مختلفی به اثبات رسیده است. افزایش فراوانی، شدت و ماندگاری پدیده گرد و غبار در سالیان اخیر یک عامل تهدید کننده و خسارت‌زای مهم برای محصولات کشاورزی کشور به حساب می‌آید. در این پژوهش استان‌های خوزستان، لرستان، کردستان، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام واقع در غرب کشور مورد بررسی قرار گرفته که نتایج نشان می‌دهد که با افزایش میزان گرد و غبار میزان تولیدات گیاهی کاهش یافته و بنابراین با توجه به افزایش فراوانی وشدت وقوع پدیده مخرب گرد و غبار در سالیان اخیر، توجه ویژه به نقش گرد و غبار در خسارات وارده به تولیدات گیاهی الزامی است.
کلیدواژه ها
 


ارسال نظر در مورد این مقاله