واکاوی آمارهای میزان وقوع گرد و غبار در استان مرکزی در سال‌های 2014-2000
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (327 K)
نویسندگان
چکیده
یکی از پدیده‌های مناطق خشک و نیمه خشک و یا مناطق همجوار با این مناطق پدیده گرد و غبار است. طی سال‌های اخیر رخداد گرد و غبار در این مناطق و بویژه در منطقه خاورمیانه در حال افزایش است. این پدیده در غرب ایران و بویژه جنوب غرب بسیار شایع بوده است. استان مرکزی از یک طرف بدلیل مجاورت با استان‌های غربی کشور که در معرض گرد و غبار هستند و از طرف دیگر واقع شدن در مرکز کشور و مجاورت با مناطق خشک داخلی، طی سالیان مختلف بویژه در دهه‌های اخیر هر ساله با رخداد این پدیده مواجه است. نتایج نشان داد در مقیاس سالانه بیشترین فراوانی رخداد گردو غبار در استان مرکزی طی سال‌های 2009 و 2013 ثبت شده است. نکته قابل توجه روند افزایشی گرد و غبار از سال 2008 شروع و ادامه آن تا پایان دوره مورد بررسی می‌باشد. در مقیاس فصلی، فصل بهار و اوایل تابستان و در مقیاس ماهانه ماه‌های می، ژوئن و ژوئیه از بیشرین رخداد گرد و غبار برخوردار می‌باشند. در مقیاس ساعتی، برای این استان بیشترین رخداد گرد و غبار برای ساعت 9 صبح الی 18 بعدظهر به وقت محلی ثبت شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله