معرفی روش‌های مناسب مدیریت طبیعی در کاهش آلودگی رواناب‌های ناشی از سیلاب در محیط‌های شهری
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (563.45 K)
نویسندگان
1عضو هیئت علمی
2پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
چکیده
مدیریت سیلاب به فرآیندهای فراگیری در مهار سیل اطلاق می‌شود که گسترش سیلاب و خسارت ناشی از آن را تعدیل می‌کند. اقدامات سازه‌ای و مدیریتی زیادی برای مقابله با انواع آلودگی‌های رواناب‌های شهری نظیر رسوب، نیترات، فسفر و فلزات سنگین وجود دارد. بهترین اقدام مدیریتی برای یک سیلاب مناسب‌ترین راهی است که برای پیش‌گیری و یا کاهش آلودگی رواناب ناشی از بارش وجود دارد. این اقدامات ازنظر اندازه به پروژه‌های نسبتاً بزرگ چندین هکتاری نظیر حوضچه‌های مرطوب و تالاب‌ها، تا پروژه‌های کوچک محلی نظیر باغ‌های بارانی برای گرفتن رواناب یک حیاط تقسیم می‌شود. انتخاب اقدام مناسب بستگی به‌اندازه و خصوصیات حوزه آبخیز، ارزش زمین، هزینه احداث و نوع آلودگی موردنظر برای پالایش دارد. نوع آلودگی که باید کنترل شود، وسعت حوزه آبخیز، میزان تراوایی زمین، و مقدار زمین موجود برای سازه، همگی بر انتخاب بهترین اقدام مدیریتی تأثیر دارند. شماری از روش‌های مدیریتی و ویژگی‌های فنی کاربرد هریک از آن‌ها، نظیر استفاده از حوضچه‌های مرطوب، تالاب‌های سیلاب‌گیر، چاه‌های نفوذ، حفاظت بیولوژیکی یا باغ‌های بارانی ، فیلترهای ماسه‌ای و پخش‌کننده‌های سطحی و رودکنارها در این مقاله بحث شده‌اند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله