سیستم هوشمند آبیاری و تشخیص نشت منبع آب
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (422.28 K)
نویسندگان
دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران
چکیده
آب ماده حیاتی است که کمبود آن منجر به تلفات زیستی در کره زمین می شود. کشور ایران نیز به دلیل کمبود ریزش های جوی و نامناسب بودن پراکنش زمانی و مکانی در زمره کشورهای نیمه خشک و خشک جهان قراردارد، علاوه براین با رشد روز افزون جمعیت و کاهش سرانه آب، گسترش شهر نشینی و توسعه بخش های کشاورزی و صنعت، پدیده های اکوسیستمی، کاهش منابع تجدید شونده آب و ... در معرض خطر کمی آب و حتی نبود آن قرار داریم. یکی از بارزترین نمونه های هدر رفت آب، در بخش کشاورزی و باغداری است؛ که درصد بالایی از آن مربوط به نشت منبع های ذخیره آب است که علاوه بر هدر رفت آب، باعث اتلاف انرژی الکتریکی و مکانیکی مورد نیاز در پمپ آب نیز می گردد. برای حل این معظل، سیستم های نظارتی راه گشا هستند. با معماری اینترنت اشیاء و استفاده از بُرد تینکر، برون رفتِ از این مشکل به سادگی امکان پذیر است. به کار گیری این سیستم به هر شخصی که به اینترنت متصل است کمک می کند تا به راحتی و حتی بدون فشار دادن یک دکمه، آب موجود در منبع را مدیریت کند. استفاده از این سیستم در زمینه‌ی جلوگیری از نابودی پوشش گیاهی در مناطق دور دست نیز کاربرد دارد. به دنبال افزایش محبوبیت دستگاه های اندرویدی و توانایی شان برای ارائه خدمات مختلف، تصمیم گرفتیم از این پلتفرم استفاده کنیم. همچنین پلتفرم وب عمومی را برای کسانی که دستگاه اندرویدی ندارند، در نظر گرفته ایم.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله