جایگاه مشارکت های مردمی در مدیریت حوزه های آبخیز، مطالعه موردی خیرین آبخیزداری
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (639.12 K)
نویسندگان
1رییس گروه
2مدیر کل دفتر کنترل سیلاب و آبخوانداری
3معاون آبخیزداری،امور مراتع و بیابان سازمان
چکیده
با توجه به بحران آب، اجرای پروژه‌های آبخیزداری میتواند یکی از موضوع‌های مهم کشور در زمینه مقابله با این مسئله باشد.همچنین در خشکسالی‌های مستمر،آبخیزداری می‌تواند به تامین آب کمک کرده و در کاهش بروز پدیده گردوغبار نیز تأثیرگذار باشد. آبخیزداری همچنین هزینه‌های کمتری نسبت به سایر روش‌های تأمین آب دارد و استحصال آب از طریق اقدامات آبخیزداری وآبخوانداری، ارزان‌تر از سایر روش‌ها است.علاوه بر این اجرای پروژه های آبخیزداری می تواند زیربنای اصلی توسعه در روستا بوده و با ترویج فرهنگ مدیریت جهادی، آبخیزداری را محور توسعه پایدار روستاهای کشور قرار داده وزمینه مشارکت خیرین را نیز در این بخش فراهم می گردد.ازآنجا تأمین منابع مالی طرح‌های آبخیزداری توسط منابع دولتی کاهش یافته لذا سعی شده روش کار در امر اجرای پروژه‌های آبخیزداری از منابع دولتی تغییر داده و به سمت استفاده از منابع غیر دولتی و خیرین پیش رود و استفاده از مشارکت‌های مردمی، ظرفیت سمن‌ها، NGO ها، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها باید به عنوان منابع جایگزین برای منابع دولتی مد نظر قرار گیرد. در حال حاضر تاکنون شش استان هرمزگان، فارس، مرکزی، گلستان، خراسان رضوی و کرمان در این زمینه فعال شده‌اند و بنا است گسترش این طرح به سراسر کشور تعمیم داده شود. در این مقاله سعی به معرفی یکی از خیرین آبخیزداری در یکی از استان های کشور شده که با انجام بحث مشارکت و اجرای یکی از پروژه های آبخیزداری، علاوه بر کنترل سیلاب های فصلی ، به تقویت قنات موجود در منطقه و بازگشت آبادانی به منطقه مورد نظر کمک شایانی نموده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله