استانداردسازی و پایش محصولات ریشه‌ای برای کاهش فرسایش برداشت
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (341.49 K)
نویسندگان
عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
چکیده
معمولا مقدار قابل توجهی خاک همراه با محصولات کشاورزی با ارزشی که با ریشه یا غده از خاک بیرون آورده می‌شوند، از مزرعه خارج می‌شود که به نوعی مبین فرسایش خاک بوده و در واقع، فرسایش برداشت نام دارد. خاک خارج شده همراه محصول وارد فرآیند حمل بار تا مراکز فروش شده و ضمن ایجاد هزینه اضافه برای حمل، بعدها خود به زباله شهری تبدیل می‌شود و در نهایت به هنگام مصرف، آب بیشتری را برای شستشو صرف کرده و همراه با خاک، روانه فاضلاب می‌گردد. با تلاش پژوهشگران و دلسوزان حفاظت آب و خاک کشور که توجه همگانی را به موضوع مهم مطالعات فرسایش خاک در سال‌های اخیر جلب کرده ‌است، به نظر می-رسد بایستی موضوع فرسایش برداشت را نیز جدی دنبال کرد. یک راه مناسب برای جلوگیری یا کاهش رخداد فرسایش برداشت، استانداردسازی و پایش محصولات کشاورزی در مزرعه است. در این مقاله، ضمن تشریح هدررفت خاک همراه با برداشت محصولات ریشه‌ای، به اهمیت استانداردسازی و پایش برداشت محصول اشاره می‌شود تا بتوان در محل تولید، از اتلاف خاک و منابع جلوگیری و محصولی تمیز و کم هزینه رهسپار خانه‌های مردم کرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله