1. برگزاری کنفرانس
مقالات سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری برای اظهار نظر کارشناسان در معرض بازدید قرار گرفت
2. تغییر تاریخ برگزاری سومین کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری
تغییر تاریخ برگزاری سومین کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری
3. دریافت مجوز ISC (پایگاه استنادی علوم جهان اسلام)
4. فراخوان اول
فراخوان اول سومین کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری به پیوست می باشد.
5. اطلاعیه دریافت مقالات
به اطلاع کلیه کارشناسان و صاحبنظران محترم می رساند که سایت کنفرانس آماده پذیرش مقالات علمی شما می باشد. کارشناسان محترم می توانند با ثبت نام در سایت نسبت به ارسال مقالات خود اقدام فرمایند. ....