1. دریافت مجوز ISC (پایگاه استنادی علوم جهان اسلام)
2. فراخوان اول
فراخوان اول سومین کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری به پیوست می باشد.
3. اطلاعیه دریافت مقالات
به اطلاع کلیه کارشناسان و صاحبنظران محترم می رساند که سایت کنفرانس آماده پذیرش مقالات علمی شما می باشد. کارشناسان محترم می توانند با ثبت نام در سایت نسبت به ارسال مقالات خود اقدام فرمایند. ....