تعداد مقالات: 141

1 پهنه‌بندی برخی خصوصیات خاک با استفاده از زمین آمار و GIS (مطالعه موردی: مراتع هراز)
منصوره کارگر*؛ علی طاهری؛ حامد فرضی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (466 K)

2 نقش سازه های کنترل رواناب و رسوب درحفاظت از منابع آب
حشمت اله آقارضی*؛ نادرقلی ابراهیمی؛ امیر مرادی نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (409 K)

3 بررسی الگوی توزیع جمعیت و نیروی انسانی در حوزه‌های آبخیز استان ایلام (مطالعه موردی: حوزه‌های آبخیز آسمان‌آباد و چرداول)
محمدرضا جعفری*؛ احمد حسینی؛ ایاد اعظمی؛ ماشااله محمدپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (379 K)

4 ارزیابی میزان مشارکت روستائیان استان ایلام در فعالیت‌های آبخیزداری
محمدرضا جعفری*؛ ایاد اعظمی؛ جعفر رضایی؛ حیدر صیدزاده؛ شمس اله عسگری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (208 K)

5 بررسی شاخصهای خشکسالی هیدرولوژیکی SDI و GRI و تاثیر آن درمدیریت جامع حوزه آبخبر مطالعه موردی: حوزه آبخیز زرینه رود استان کردستان
قاسم مرتضایی*؛ شهرام خلیقی سیگارودی؛ محسن محسنی ساروی؛ جعفر لطفی مغانجوقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (753 K)

6 اولویت‌بندی شاخص‌ها و معیارهای موثر در توسعه پایدار منابع طبیعی منابع طبیعی کشور
اصغر زارع چاهوکی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (981 K)

7 سیلاب و نقش آن در تعدیل خشکی از نگاه مدیریت جامع حوزه آبخیز
ابراهیم بروشکه*؛ رضا سکوتی اسکویی؛ منصور مهدی زاده یوشانلوئی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (317 K)

8 ارزیابی شاخص های جمعیت و نقش آن در مدیریت حوزه های آبخیز مطالعه موردی حوزه آبخیز مهاباد
ابراهیم بروشکه*؛ رضا سکوتی اسکویی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (317 K)

9 برآورد بارش‌های‌طراحی‌کوتاه‌مدت برای حوزه‌های‌آبخیز با استفاده از روش‌های زمین‌آماری، مطالعه موردی: ناحیه جنوب‌آذربایجان‌غربی
منصور مهدی زاده یوشانلوئی*؛ رضا سکوتی اسکویی؛ ابراهیم بروشکه؛ احمد نجفی ایگدیر؛ جواد طاهری کوتالان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (472 K)

10 آبخوانداری مناسب‌ترین گزینه توسعه پایدار منطقه‌ای (مطالعه موردی آبخوانداری دشت موسیان)
جعفر رضایی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (593 K)

11 پایش خشکسالی حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده SPI
علیرضا حسینی*؛ پرستو باغبانان؛ تهمینه چهرآرا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (970 K)

12 تحلیل ارتباط شاخص های NAO وAO با بارشهای فراگیر مناطق ساحلی شمال ایران
تهمینه چهره آرا*؛ علیرضا حسینی؛ پرستو باغبانان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1045 K)

13 بررسی روابط توپوگرافی، کاربری اراضی و برخی خصوصیات فیزیکو شیمیایی و تلفات خاک
هنگامه جوادى*؛ رضا سکوتی اسکویی؛ ابراهیم پذیرا؛ محمد حسن مسیح آبادی مسیح آبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (941 K)

14 بررسی روابط درجه حرارت خاک و هوا در شرایط پخش سیلاب برآبخوان پلدشت
رضا سکوتی اسکویی*؛ ابراهیم بروشکه؛ منصور مهدی زاده یوشانلوئی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (353 K)

15 تحلیل هیدروشیمی سیلاب جهت زراعت سیلابی ( مطالعه موردی پخش سیلاب تسوج)
احد حبیب زاده*؛ مسعود گودرزی؛ مالک رفیعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1267 K)

16 تاثیر توپوگرافی و مدیریت خاک بر کربن آلی و تلفات خاک
هنگامه جوادى*؛ رضا سکوتی اسکویی؛ ابراهیم پذیرا؛ محمدحسن مسیح آبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (716 K)

17 تعیین ویژگی های مطالعات هواشناسی و هیدرولوژی دراجرای سدهای زیرزمینی
نجمه حاج سید علی خانی*؛ پیمان معدنچی؛ فریدون سلیمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (766 K)

18 بررسی سهم فصلی کاربری‌اراضی در تولید رسوب درحوضه آبخیز ملکشاهی در استان ایلام
شمس اله عسگری*؛ صمد شادفر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (720 K)

19 تهیه نقشه کاربری اراضی دریاچه نمک قم با استفاده از داده های ماهواره ای +ETM
شمس اله عسگری*؛ محمدرضا جعفری؛ صمد شادفر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (638 K)

20 بررسی و تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد خرد و کلان حوزه‌های آبخیز
محمدجعفر سلطانی*؛ علیرضا شادمانی؛ حسینعلی حبیبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (397 K)

21 ناسازگاری انسانی و طبیعی در تخریب دیواره‌های رودخانه (مطالعه موردی رودخانه قره‌چای استان مرکزی )
حشمت اله آقارضی*؛ نادرقلی ابراهیمی؛ شمس اله نیکجه فراهانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (563 K)

22 ارزیابی روش‌های برآورد فرسایش‌پذیری خاک در ایستگاه پخش سیلاب برآبخوان پلدشت
رضا سکوتی اسکویی*؛ ابراهیم بروشکه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (375 K)

23 بررسی نقش توانمندسازی جوامع محلی در مدیریت پایدار منابع طبیعی با استفاده آزمون اسپیرمن و رگرسیون خطی دو متغییره (مطالعه موردی حوزه رامه استان سمنان- شهرستان آرادان)
محمد رضا رجبی؛ پیمان اکبرزاده*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (597 K)

24 ارزیابی اثرات اجتماعی اقتصادی طرح پخش سیلاب بر آبخوان دهلران از دید روستاییان حاشیه طرح
جعفر رضایی*؛ رضا باقریان؛ محمدرضا جعفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (713 K)

25 ارزیابی کارایی مدل‌های مختلف منحنی سنجه رسوب
جمال مصفایی*؛ امین صالح پورجم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (335 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه