حوزه‌­های آبخیز بستر طبیعی حیات و فعالیت­‌های اقتصادی و اجتماعی انسان­ها بوده و نیازمند مدیریتی جامع و پایدار می­باشند. مبتنی بر اجرای متمادی اقدامات متعدد آبخیزداری در زمینه‌­های تحقیقاتی، مطالعاتی و اجرایی،‌ ارزیابی و تحلیل نقاط قوت و ضعف اقدامات آبخیزداری در شرایط کنونی یک ضرورت است. این ارزیابی سبب می­شود که ضمن آگاهی از میزان حصول اهداف، مزایا و معایب مرتبط شناسایی‌ ­شده و تصمیم‌­گیری در خصوص اصلاح معایب و یا تجدید در شیوه اجرا و یا حتی نوع عملیات اجرایی اتخاذ گردد.

بدین منظور، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، برگزاری سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری را با محوریت "پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­‌های آبخیز" را در دستور کار خود قرار داده است. این کنفرانس، با همکاری انجمن‌های علمی، دانشگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط و ...، به صورت مجازی در تاریخ 24 و 25 اردیبهشت ماه سال 1397 برگزار خواهد شد. بر این اساس، مقالات توسط متقاضیان شرکت در همایش در سایت همایش بارگذاری شده و دبیرخانه همایش پس از پایان مهلت مقرر نسبت به ارسال مقالات به داوران محترم اقدام و نتیجه را به نویسندگان اعلام خواهد نمود. بدیهی است که ارایه مقالات پذیرفته شده نیز به صورت مجازی خواهد بود. جزئیات برنامه کنفرانس متعاقبا اعلام خواهد شد.


 ضرورت:

اجرای صحیح مدیریت جامع حوزه‌­های آبخیز و عملیاتی نمودن آن، نیازمند آگاهی از نقاط قوت و ضعف اقدامات صورت گرفته پیشین است. در این راستا طراحی صحیح سامانه پایش و ارزیابی طرح‌­ها و پروژه‌­ها و به کارگیری فنون نوین از جایگاه ویژه‌­ای برخوردار است.