نقش قرق در حفاظت خاک و بهبود پوشش گیاهی مراتع دالاهو در استان کرمانشاه با مشارکت عشایر ذینفع
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (643.67 K)
نویسندگان
1استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموز ش و ترویج کشاورزی
2دانشیار بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
3پژوهشکده حفاظتخاک و آبخیزداری
4اداره کل منابع طبیعی استان کرمانشاه
5عضو هیات علمی
چکیده
مشارکت جامعه محلی و استفاده از دیدگاه آنها در موفقیت انجام اقدامات قرق و مدیریت مراتع است. هدف از اجرای این پژوهش که در مراتع ییلاقی دالاهو در غرب استان کرمانشاه انجام گرفت، بررسی نقش و انگیزه عشایر در اجرای قرق پنجساله فوق بود که از طریق مراجعه حضوری و مصاحبه با آنها انجام یافت. مصاحبه در قالب پرسشنامه نسبتا ساده متشکل از سوالاتی پیرامون انگیزه اصلی دامداران، علت پیروی از توصیه سران عشایر، دیدگاه آنان در مورد تغییرات حاصله در پوشش گیاهی منطقه، محل تامین علوفه یا چرای دام و مشکلات آنان در این زمینه بود. نتایج این تحقیق نشان داد که قرق موجب کاهش قابل ملاحظه سطح خاک لخت به همراه افزایش پوشش گیاهی گردید. همچنین 74 درصد دامداران اعتقاد داشتند که قرق موجب تغییرات زیادی در پوشش گیاهی گردیده است. به نظر آنان چرای مفرط، تخریب مراتع قشلاقی، چرای زودرس، از بین رفتن مراتع میان‏بند و دامداران غیرمجاز به ترتیب اهمیت از عوامل کاهش علوفه مراتع دالاهو و مشکلات دامداری هستند. نهایتا پیروی از توصیه سران عشایر، درک وضعیت نامناسب مرتع و عده‏ای نیز با توجه به توجیهات کارشناسان اداره منابع طبیعی و همکاری با سایر دامداران انگیزه اصلی مشارکت در قرق اعلام شد. عواید این قرق شامل احیاء گیاهان مرتعی و جنگلی، حفاظت خاک، پایداری حیات وحش، رونق زنبورداری و گردشگری (در مقیاس محلی) بود که با مدیریت و برنامه‏ریزی مناسب می‏تواند الگویی برای سایر مناطق باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله