ارائه مدل مفهومی مشارکت‌های مردمی کشاورزان در مدیریت منابع آب زیرزمینی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (840.35 K)
نویسندگان
1شرکت توسعه هوشمند کشاورزی تدبیرگران سورین پارس
2مدیر فنی و مهندسی شرکت توسعه هوشمند کشاورزی تدبیرگران سورین پارس
3مدیر عامل شرکت توسعه هوشمند کشاورزی تدبیرگران سورین پارس
چکیده
چگونگی مدیریت منابع آب زیرزمینی حوزه کشاورزی در ایران مسئله‌ای است که باید با مشارکت کشاورزان و بهره‌برداران آب تصمیم‌گیری شود زیرا، کشاورزان مصرف‌کنندگان اصلی منابع آب بوده و نقش کلیدی در مدیریت مشارکتی آن خواهند داشت لذا، توسعه بهره‌گیری از فناوری‌های مدرن کشاورزی و مشارکت کشاورزان در بهره‌برداری از منابع آب را می‌توان دو رکن اساسی موفقیت در مدیریت منابع آب زیرزمینی دانست. تحقیق حاضر، با هدف دستیابی به الگوی مفهومی، تلاش می‌نماید که با جمع‌آوری مستندات مرتبط و کدگذاری مفاهیم با رویکردی داده بنیاد (کدگذاری باز و محوری توسط نرم‌افزار مکس کیودا)، ضمن مقوله‌سازی و خوشه‌بندی‌های لازم، شاخص‌های مشارکت‌های مردمی کشاورزان در مدیریت منابع آب زیرزمینی را در 5 محور اصلی دلایل لزوم، زمینه‌های موردنیاز، عوامل مداخله‌گر، راهبردهای موردنیاز و پیامدها احصاء و مدل مفهومی مربوطه را ارائه نماید. نتایج تحقیق نشان داد که، 7 راهبرد مدیریت هوشمند عرضه (تأمین) و تقاضا (مصرف)عرضه، بهره‌گیری از تشکل‌های مردم‌نهاد و غیردولتی کشاورزان، اندازه‌گیری مداوم و نظارت بر میزان برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی، جلب مشارکت کشاورزان در ایجاد و توسعه کشاورزی مدرن، تقسیم و توزیع آب کشاورزی بر اساس عدالت و افزایش راندمان آبیاری، اعمال مدیریت مشارکتی در امور توسعه زیرساختی و تولیدی محصولات کشاورزی، تغییر الگوی کشت و بهره‌برداری بهینه از منابع آب را می توان به‌منظور ایجاد مشارکت‌های مردمی کشاورزان در مدیریت منابع آب زیرزمینی مورد توجه قرار داد و در این راستا نیز، زمینه‌های لازم را ایجاد و تمهیدات برای کنترل اثرات عوامل مداخله‌گر اندیشید (احصاء شده در تحقیق، طبق مدل مفهومی).
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله