اطلاعیه دریافت مقالات
1396-10-19
اطلاعیه دریافت مقالات

به اطلاع کلیه کارشناسان و صاحبنظران محترم می رساند که سایت کنفرانس آماده پذیرش مقالات علمی شما می باشد. کارشناسان محترم می توانند با ثبت نام در سایت نسبت به ارسال مقالات خود اقدام فرمایند. فرآیند داوری مقالات پس از دریافت مقاله آغاز شده و نتایج نیز به مرور و پس از داوری اعلام می شود. در ضمن فرایند  ثبت نام نیز پس از واریز وجه ثبت نام که چگونگی آن بعدا به اطلاع شما خواهد رسید تکمیل می شود. ضمنا از همه عزیزان درخواست می شود در خصوص تکمیل فرم های مربوطه اعم از ثبت نام و ارسال مقاله دقت نموده و اطلاعات را به طور کامل وارد نمایند تا در خصوص اقدامات بعدی و داوری ها و  تهیه گواهی های مربوطه اشکالی به وجود نیاید.