دریافت مجوز ISC (پایگاه استنادی علوم جهان اسلام)
1396-12-26
دریافت مجوز ISC (پایگاه استنادی علوم جهان اسلام)

به اطلاع کلیه پژوهشگران محترم می رساند که سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام طبق مجوز شماره 31305-97180 نمایه گردید. بدیهی است مقالات کنفرانس پس از برگزاری در این پایگاه بارگزاری خواهد شد.