تغییر تاریخ برگزاری سومین کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری
1397-02-08
تغییر تاریخ برگزاری سومین کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری

به استحضار کلیه پژوهشگران محترم می رساند: 

با توجه به استقبال محققین و همچنین تقارن تاریخ برگزاری کنفرانس با ماه مبارک رمضان، بدینوسیله تاریخ برگزاری کنفرانس طبق برنامه ذیل تغییر می یابد.

تاریخ برگزاری کنفرانس روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 29 و 30 خرداد ماه 1397

تاریخ آخرین مهلت ارسال مقالات 20 اردیبهشت ماه 1397